Društvo JSN Radovljica
Gorenjska cesta 26
4240 Radovljica

Davčna številka : 64948021
Transakcijski račun : 07000-0000937304
Matična številka : 1601822

Dejavnost društva

| ustanovna skupščina | Finska tampere 2003 | pomladanski piknik 2004 | tekma v Zadru | jesenski piknik 2004 | 24.4.05 Ana od Matota |
| Insbruck 2005 | Beograd 2005 | jesenski piknik 05 | Anin 1. rojstni dan | tehtanje 2007 | Krvavec 2007 | Portorož |
| novo leto 2008 | tehtanje 2008 | Turčija 2010 |

ČLANSTVO JSN RADOVLJICA

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV KRAJ
1 Miran Zupan Lancovo 81 Radovljica
2 Jure Erman Hraše 22b Lesce
3 Roman Dežman Jelovška 6 Radovljica
4 Joško Potočnik Vrbnje 32 Radovljica
5 Marjan Golmajer Gubčeva 12c Radovljica
6 Boštjan Blaznik Srednja Dobrava 19 Kropa
7 Matej Praprotnik Žagarjeva 45 Radovljica
8 Uroš Mezeg Zg. Otok 8 Radovljica
9 Boris Vidic Gregorčičeva 21 Radovljica
10 Marko Markelj Prešernova 8 Radovljica
11 Uroš Novak Triglavska 16 Radovljica
12 Manja Kocjančič Grajska 39 Bled
13 Lidija Kocjančič Grajska 39 Bled
14 Miloš Šter Roblekovo naselje 33 Radovljica
15 Melita Ažman Cankarjeva 17 Radovljica
16 Marjana Dežman Jelovška 6 Radovljica
17 Tomaž Tomšič Cesta vstaje 23 Šmartno
18 Tina Urbanc Ribčev Laz 41 Bohinj
19 Bojana Ažman Cankarjeva 17 Radovljica
20 Karin Vidic Gregorčičeva 21 Radovljica
21 Nada Urbanc Ribčev Laz 41 Bohinj
22 Jasna Erman Hraše 22b Lesce
23 Ana Kranjc Praprotnik Žagarjeva 45 Radovljica
24 Andreja Kranjc Žagarjeva 45 Radovljica
25 Romana Zupan Lancovo 81 Radovljica
26 Urška Blaznik Srednja Dobrava 119 Kropa
27 Neža Dežman Jelovška 6 Radovljica