MM - Marko Markelj d.o.o.
Prešernova ulica 4, 4240 Radovljica
Tel.: 041 574 297
Fax:: 04 531 47 49
[email protected], www.svetovanje-mm.si
I.Š. :SI 83338861

Osebne reference

( strokovni in obračunski nadzor ter izvajalski inženiring )
Spisek objektov s predračunsko vrednostjo, letom izgradnje in predstavnikom naročnika


Objekt
Lokacija
Predračunska vrednost
Leto izgradnje
Vrsta del
Predstavnik naročnika
Gostinski objekt
Moby Dick Črnivec
35.000.000 SIT
2001
Gradbena, obrtniška in instalacijska Bojan in Tatjana Lokar
Proizvodni objekt Mira Črnivec
12.000.000 SIT
2001
Gradbena Mira Obljak
Poslovni objekt
AVTO HI-FI

Šenčur
40.000.000 SIT
2002
Gradbena, obrtnška Dare Vidmar
Adaptacija objekta za ZVNKD Kranj Kranj
45.000.000 SIT
2002
Gradbena, obrtniška in instalacijska Vladimir Knific
Grad Brdo Brdo pri Kranju
45.000.000 SIT
2002
Adaptacija strehe Majda Markun
Hotel Maestral Pržno ( Črna Gora )
620.000 EUR
2002
Sanacije fasade Rudi Velkavrh
Kanalizacija Studenčice Hraše pri Lescah
77.000.000 SIT
2002
Gradbena Rado Pintar
Ureditev zunanjih igrišč OŠ Koroška Bela Koroška Bela
19.000.000 SIT
2002
Gradbena Tea Višnar
Obnova in adaptacija OŠ Žirovnica Zabreznica
85.000.000 SIT
2002
Gradbena, obrtniška in instalacijska Bernarda Resman
Kanalizacija Boštjanove in Šobčeve ulice Lesce
74.000.000 SIT
2003
Gradbena Rado Pintar
Rušitev Merkurja in ureditev parkirišč Radovljica
12.000.000 SIT
2003
Gradbena Jure Klančnik
Statična sanacija objekta Graščina Radovljica
15.000.000 SIT
2003
Gradbena Milan Pohar
Več objektov Občina Radovljica
-
2002/2003
Tehnično svetovanje Rado Pintar
Parkirišče Gradnikova Radovljica
11.500.000 SIT
2003
Gradbena Jure Klančnik
Sanacija tlakov in obnova kuhinje OŠ Koroška Bela Koroška Bela
42.000.000 SIT
2003
Gradbena, obrtniška in instalacijska Tea Višnar
PSP objekt Le Tehnika Kranj
-
2003/2004
Tehnično svetovanje Drago Lemut
Poslovno trgovski objekt
Stara Sava
Jesenice
460.000.000 SIT
2003/2004
Gradbeno obrtniška dela  
Kanalizacija K22 Zgoša Begunje
12.000.000 SIT
2003/2004
Gradbena Rado Pintar
Obnova objekta Gregorčičeva 25 Ljubljana
1.600.000.000 SIT
2003/2004
Gradbeno obrtniška dela  
Sanacija strehe OŠ Tone Čufar Jesenice
6.500.000 SIT
2004
Gradbeno obrtniška dela Tea Višnar
Turistično informacijski center Radovljica Radovljica
8.500.000 SIT
2004
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Majda Oda
Zbirni center z zelenim odpadom Radovljica Radovljica
107.500.000 SIT
2003/2004
Gradbeno, obrtniš±ko in instalacijska Rado Pintar
Sanacija strehe OŠ Žirovnica Zabreznica
12.300.000 SIT
2004
Gradbeno obrtniška dela Bernarda Resman
Knjižnica v TVD Partizan Žirovnica Žirovnica
11.000.000 SIT
2004
Gradbeno, obrtniško in instalacijska Bernarda Resman
Kanalizacija K45 Zapuže Zapuže
10.750.000 SIT
2004
Gradbena dela Rado Pintar
Trafo postaja Separacija Radovljica
22.500.000 SIT
2004/2005
Gradbeno, obrtniško in instalacijska Rado Pintar
Napajalni vodovod za CČN Radovljica Radovljica
38.000.000 SIT
2004/2005
Gradbeno, obrtniško in instalacijska Rado Pintar
Upravna stavba Telekom Slovenije, Cigaletova 15 Ljubljana
1.250.000.000 SIT
2005
Analiza cen in predračunov Peter Filipič
Ureditev zunanjih igrišč OŠ Tone Čufar Jesenice
18.000.000 SIT
2004/2005
Gradbena dela Tea Višnar
Kleparske delavnice in lakirnica Integral Jesenice
46.000.000 SIT
2005
Gradbeno, obrtniško in instalacijska Izidor Jekovec
Kanalizacija K23 Zgoša Begunje
14.000.000 SIT
2005
Gradbena dela Rado Pintar
Zadrževalni bazen ČN Jesenice Jesenice
107.000.000 SIT
2005
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tomaž Vidmar
Rekonstrukcija ceste za PCJ Jesenice Jesenice
240.000.000 SIT
2005/2006
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tomaž Vidmar
Tiskarna Medium Žirovnica
140.000.000 SIT
2005/2006
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Miran Dolar
Apart hotel Lesnina Kranjska Gora
760.000.000 SIT
2005/2006
Gradbena dela Roman Snoj
Kanalizacija Koroška Bela Koroška Bela
107.000.000 SIT
2006
Gradbena dela Tomaž Vidmar
Kuhinja OŠ Prežihov Voranc Jesenice
34.000.000 SIT
2006
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tea Višnar
Cesta Žagar - Betel Jesenice
67.000.000 SIT
2006
Gradbena dela Tomaž Vidmar
Knjižnica Žirovnica Žirovnica
11.050.000 SIT
2006
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Bernarda Resman
Deponija Mala Mežakla Jesenice
16.000.000 SIT
2006
Gradbena vzdrževalna dela Tamara Hribar
Poslovni objekt Sinkopa Radovljica
261.000 EUR
20062007
Gradbeno, obrtniška in instalacijska
Matjaž Pogačnik
Kuhinja OŠ Toneta Čufarja Jesenice
290.000 EUR
2007
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tea Višnar
Zoisova graščina - Dom Pristava v Javorniškem rovtu Javorniški Rovt
457.500 EUR
20062007
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tea Višnar
Ureditev trga Stara Sava Jesenice
588.000 EUR
20072008
Gradbena dela Tea Višnar
Kanalizacija Hrušica Vzhod Jesenice
196.000 EUR
20072008
Gradbena dela Tomaž Vidmar
Meteorna kanalizacija Blejska Dobrava Blejska Dobrava
206.000 EUR
20072008
Gradbena dela Tomaž Vidmar
Večstanovanjski objekt Hrušica
716.000 EUR
20072008
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Valentina Gorišek
Vrtec Hrušica Hrušica
410.000 EUR
20072008
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tea Višnar
Zbirni center Podmežakla Jesenice
1.200.000 EUR
200620072008
Gradbeno, obrtniška in instalacijska Tomaž Vidmar

Penzion Lectar

Radovljica

250.000 EUR

2008

Gradbeno, obrtniška in instalacijska

Jože Andrejaš

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Jesenice

1.150.000 EUR

2008

Gradbeno, obrtniška in instalacijska

Tea Višnar

Vila Rog

Bled

1.268.000 EUR

2006
2007
2008

Gradbena in obrtniška dela

Igor Lah

Poslovno proizvodni kompleks za proizvodnjo osebne kozmetike in avtokozmetike

Jurjevica

640.000 EUR

2008
2009

Gradbena in obrtniška dela

Franci Kancilja

Sanacija plazu Mala Mežakla

Jesenice

289.000 EUR

2008
2009

Gradbena dela

Tamara Hribar

Revitalizacija območja FIPROM

Jesenice

3.450.000 EUR

2008
2009

Gradbeno, obrtniška in instalacijska

Boris Bregant

Radovljica, 20.2.2010

                                                                                                                                    Marko Markelj